Βιβλιοπωλείον Το Άγιον Όρος

Το βιβλιοπωλείον «το Άγιον Όρος» βρίσκεται στο χώρο του βιβλίου και τών εκκλησιαστικών ειδών επί 40 συναπτά έτη. Η λειτουργία του σ’αυτόν τόν ευαίσθητο χώρο αποσκοπεί είς τήν πνευματικήν ωφέλεια τών συνανθρώπων μας και στήν διάθεση ποιοτικών προιόντων δια τήν λατρευτικήν ζωή αυτών, ώς είναι δυνατόν σε πιό προσιτή τιμή. Καλωσορίζουμε λοιπόν τόν επισκέπτη τής ιστοσελίδας μας και ελπίζουμε να τύχη ανταποκρίσεως, ώστε αυτή να αποτελέσει μιά νέα προσπάθεια πνευματικής ανάτασης στή δύσκολη αυτή εποχή, έχοντας πάντα ώς βάση τήν πατερική παράδοση τής εκκλησίας μας.

Νέα Προϊόντα